Justyna Wolak

pedagog, logopeda
specjalista neurologopeda

więcej...

Oferta

Diagnoza i terapia logopedyczna

Kompleksowe badanie rozwoju mowy oraz terapia logopedyczna ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych.

więcej

Pomoc pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez zabawę, gry,  atrakcyjne w swej formie ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, wyobraźnię, orientację przestrzenną i grafomotorykę.

więcej

Profilaktyka logopedyczna – wczesna interwencja terapeutyczna

Profilaktyka logopedyczna to skuteczne zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną polegającą na stymulacji prawidłowego rozwoju mowy.

więcej

Logopedia artystyczna

Logopedia artystyczna ma na celu doskonalenie wymowy połączonej z treningiem prawidłowego oddechu oraz emisji głosu.

Konsultacje logopedyczne

Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzeń mowy występującej u dzieci. W ramach konsultacji rodzice otrzymują niezbędne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.